ההופעות הבאות

דן תורן בהופעה

27/01/2022

פאב ורטיס קציר

20/01/2022

פאב ברנג׳ה אילת

13/01/2022

פאבלה מנוף

״ביחד ולחוד״ עם דודי לוי

פאב התק״מ נען – התאריך נדחה, נעדכן בקרוב

״ביחד ולחוד״ עם דודי לוי