ליקי

מילים ולחן: דן תורן
(מתוך כלבי רוח)
הקדמה:

| F | C | Bb | F |

בית ראשון:

| F | C | Bb | F |

| C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

שאר הבתים:

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

פזמון:

| Bb | F F4 , F |

| Bb | F F4 , F |

| Bb | Dm Dsus2 |

| C | Bb |

| – |

יציאה מהפזמון:

| F C | Dm Bb | x2