דן תורן

Dan Toren

Dan Toren

לקביעת הופעות | רק דן

תלחץ על הכפתור

מילים ולחן: דן תורן
(מתוך כפתור לא גמור)
הקדמה:

| C D | G6 , G6/B G6/D | C D | G , G/B G/D |

| C D | G6 , G6/B G6/D | C D | G – | D7/4 |

בית ראשון:

| G C | D4 D |

| G C | Bm E |

| Am | D Dsus2 |

| Am | Bm D |

בית סדיר:

| G C | D4 D |

| G C | Bm E |

| Am | D Dsus2 |

| Am | F#m B |

פזמון:

| Em | Em/Eb | G/E | A , A4 A |

| Em | Em/Eb | G/E | A , A4 A |

| Em | B | G/E | A , A4 A |

יציאה מהפזמון:

| C D | G6 , G6/B G6/D | C D | G , G/B G/D |

| C D | G6 D7/4 |

סולו:

| C D |

| Em | Em/Eb | G/E | A , A4 A |

| Em | B/F# | G/E | A , A4 A |

יציאה מהסולו:

| Em | Em/Eb | Em/D | A , A4 A |

| C D | G6 , G6/B G6/D | C D | G , G/B G/D |

| C D | G G/D G/B G | C D | G6 D7/4 |

סיום:

| G C/G | D4/G D/G |

| G C | Bm E |

| Am | D Dsus2 |

| Am | D Dsus2 |

| C | Bm |

| Em/F | Em | Em/Eb | G |

עטיפת האלבום כפתור לא גמור 2000