קפטן דנימו נערי הסיפון (2013)

פרה היסטוריה
כמו הוריקן
קפטן דנימו
בנים בנות
דבורים ופרפר
כל עוד זה מתגלגל
הצלקת
אוהבים
עצמי עינייך ותראי
אל הדברים
המחלה היא תרופה
הערה אחרונה